Saltar para: Post [1], Comentar [2], Pesquisa e Arquivos [3]

http://blogdorodrigocaldeira.blogs.sapo.pt

Se trata de um diário pessoal aberto, onde as pessoas podem ler experiências pessoais de vida, de relacionamentos, reflexões psicológicas, sociais ou pessoais.

http://blogdorodrigocaldeira.blogs.sapo.pt

Se trata de um diário pessoal aberto, onde as pessoas podem ler experiências pessoais de vida, de relacionamentos, reflexões psicológicas, sociais ou pessoais.

CABALA

27.07.09, Rodrih

הרב לוריא Yitschac ארי כותבת את זה כדי להסיר את המחלה של חולה הנפש חייב לקחת אותם, לעשות תשובה בצום ו, ו להתמר עם שקי ואפר. הרמב"ם אומר כי "אין שום תשובה בלי סבל." תשובה גורמת סבל. תיקון התהליך כולו דורש כאב. אנחנו בכוונה לפגוע בשר שלנו להרוס את הרצון חטא.

 


 O Santo Ari (Rabi Yitschac Luria) escreve que para remover a doença de uma alma doente deve-se ter arrependimento, fazer penitência e jejum, e enrolar-se com sacos e cinzas. O Rambam diz que "não há arrependimento sem sofrimento". O arrependimento provoca sofrimento. Todo processo do Tikun exige dor. Devemos intencionalmente ferir nossa carne para destruir nosso desejo pelo pecado.אני חי לבד במשך כל כך הרבה זמן, בדידות היא


אכזרית, אבל אולי דרך החסד של כמה אנשים, תודה על כל מה שאתה יכול לעשות לפני היציאה טעויות החיים לנקות כמו הנשמה.


Vivo sozinho por tanto tempo, a solidão é uma punição cruel, mas talvez, graças a bondade de algumas pessoas, graças a tudo que fizeram por mim poderei reaver meus erros antes de ir embora.


הרב לוריא Yitschac-הקודש אריYitschac Ashkenasi בן רבי שלמה לוריא (5294-5332 (1534-1572 לסה"נ)


Yahrtzeit: 5, באב


קבור ב העלמין הישן Tzfatהרב לוריא Yitschac הוא המכונה ארי, במהלך acronym עבור הרב Eloh Yitschac האלוהי הרב Yitschac.לא חכם או אחר יחידת פעם נוספת היה זה אות א, כלומר Elo-Hi (האלוהי), הזנת את שמך. זה סימן של מה שהיה contemporaries חשב עליו. דורות מאוחר יותר, חרד, כינוי זה יכול להיות misunderstood, אמר כי היה זה עבור Ashkenasi א, המציין כי משפחתו הייתה ממוצא גרמני. אבל המשמעות המקורית היא נכונה, וכיום, בין קנוניה, Yitschac הרב לוריא נדרשת רק Rabenu Haar HaKadosh [הקודש ארי] או Arizala [את ארי, לזכרו של ברוך].The teachings של ארי קיבלה מעמד של ראשל"צ [היסוד הרשות]. כל הרגילות ארי היה escrutinizado, ורבים היו מקובלות, גם אם הוא מתנגד קודמות בפועל. את Maguen אברהם (הרב אברהם Gombiner, 1635-1683) מקבל את הרגלי האישי של ארי כפי תקדים משפטי מחייב. בפסק דין של סכסוכים בעלי נשאר בלתי מיושב במשך מאות, שהוא לעתים קרובות את cites של ארי Custom כפי הסופי הרשות.פלאי של אריאת ארי נולד בעיר העתיקה של ירושלים בשנת 5294 (1534), שם עכשיו הוא ישן Yishuv מוזיאון בית המשפט. הוא אמר כי הוא עצמו היה אליהו HaNavi שלו sandac Berit. ספר HaKavanot U'Massê ניסים מתעדת את הסיפור הבא:"היה פעם מדהים Chassidic Erets ב ישראל, הרב שלמה לוריא ... התקשר יום אחד הוא היה לבד בתוך בית הכנסת, ללמוד, כאשר אליהו HaNavi נראה אותו ואמר:" אני נשלח אליך על ידי אדירים כדי להביא לכם את החדשות כי הקדוש אשתו לבדוא הבן, ואתם צריכים לקרוא לו Yitschac. הוא יתחיל לשחרר את ישראל מן kelipot [כוחות של רשע]. דרך נשמות רבות שלו יקבלו את Ticuna. כמו כן הוא נועד לחשוף סודות רבים של תורה להסביר את זוהר. תהילה שלו להפיץ ברחבי העולם. תשמור על עצמך שלא circuncidá את זה לפני שאני בא אל Sandac [אשר יושב ב Kisey אליהו ובטוח הילד במהלך הטקס]. "מסיים לדבר, הוא נעלם.הרב שלמה לוריא הלך הביתה, אבל לא לחשוף את הסוד לאף אחד, אפילו לא את האישה.


כאשר ארי נולד, הבית היה מלא אור, ועל היום השמיני לקחו לו את בית הכנסת circuncidá זה. אביו נראה בכל מקום, כדי לראות אם אליהו הגיע כפי שהובטח, אך לא נמצאה.כל התעקש להמשיך לו את זה, אבל הוא ענה כי טרם הגיעו כל האורחים. היה פעם, אבל עדיין לא בא אליהו. אחר כך הוא חשב עם עצמו, bitterly: "החטאים שלי אליו לא יכולים למלא את ההבטחה".כשהייתי בן חמש עשרה שנה, המומחיות שלו בתלמוד היה להתגבר על כל חכמים במצרים. למרות שהוא נשוי את הבת של הדוד באותו הזמן, שבילה שבע שנים הוא כמעט מוחלט hitbodedut [עצמית מאסר] עם הרב Betzalel Ashkenasi. היה יותר או פחות ערך אז נפח של זוהר הגיע בידיהם. עם זאת זוהר, הוא היה אסיר במשך שש שנים. לאחר מכן הוא הגיע גם רמות גבוהות יותר kedushá - קדושה. הוא עשה את זה במשך שנתיים בבית ליד נהר הנילוס. הוא נשאר מבודד לחלוטין, לא מדברים על כל אדם.הוא חזר הביתה בערב שבת, ממש לפני אפלולית. אבל אפילו בבית, הוא מבוטא מילה, אפילו לא עם אשתו. מתי זה היה הכרחי לחלוטין לומר משהו שהוא עשה עם מספר מינימלי של מילים, ולאחר מכן דיבר רק את שפת קודש. הוא עשה את זה בדרך להיות ראוי Ruach HaCodesh. לפעמים, עצם אליהו HaNavi הם גילו ולימד אותו את mysteries של תורה. הוא היה גם את ההרשאה של הנשמה שלו על כל הלילה [את שמימי realms].מארחים של המלאכים welcoming לו לשמור על הדרך המובילה אל academies שמימי. אלה המלאכים ביקש האקדמיה רוצה לבקר. לפעמים הוא בחר רבי שמעון בר יוחאי, ולפעמים ביקר את האקדמיה רבי עקיבא והרב אליעזר הגדול. ביום אחד לעתים הוא גם ביקר את academies העתיק של הנביאים. בשנת 1570, לאחר שהושג בעל רמה גבוהה מאוד של קדושה במצרים, אליהו אמר כי הגיע הזמן ל להסתכם Tzfat. שם הוא נמצא Chayim ויטל, האיש אשר היה לעבור את מפתחות דעה קדומה (Shiv'chey Haar, Haar Toledot).השיעורים של Arizala הסביר הרב Chayim ויטל


(מבוא שער HaHakdamot):ארי להעביר את התורה. הוא היה מלא בקי בתנ"ך, משנה, תלמוד, Pilpul, מדרש, Agadir, Maass ו Maass בראשית Merk. הוא היה מומחה בשפה של עצים, ציפורים, ואת הנאום של מלאכים. אני יכול לקרוא את פניהם של באופן שצוין במסגרת זוהר (2:74 b). הוא יכול היה להבחין כי כל כל אדם צריך לעשות, ואת יכולה לראות מה יהיה בעתיד. אני יכול לקרוא את המחשבות של אנשים, אפילו לפני שתזין את המחשבה בחשבון. הוא ידע את העתיד אירועים, ידע כל מה שקורה כאן על פני האדמה, ומה היה decreed בשמיים. הוא ידע את mysteries של Gilgul [גלגול נשמות], מי שנולדו קודם לכן, ומי היה כאן קודם. הוא יכול להסתכל על מישהו ולהגיד לו כמה הוא היה מחובר D'לנו, והיה קשור אדם. אני יכול לקרוא מפתיע דברים [על אנשים] ב את האור של נר או על להבה של מדורה. אנשים עם עיניים והוא יכול לראות את נשמות של צדיק, הן אלה אשר נפטר לאחרונה בתור מי היית חי בימי קדם. עם אלה הוא למד האמיתית mysteries. את ריח של אדם הוא יכול לומר לה לעשות כלום, כי היכולת של נותן את הקדוש זוהר Yenuka [ילד] (3:188 a).


זה היה כאילו כל אלה היו מרוכזים mysteries בפנים, מחכה יופעל בכל פעם שהוא רצה. הוא לא צריך לעשות הוא לבודד אותם לגעת. כל מה שראינו עם העיניים שלנו. דברים אלה לא שמענו מ אחרים. הם היו דברים נהדרים שלא היה לראות על פני האדמה מאז הזמן של רבי שמעון בר יוחאי.
אף אחד זה היה באמצעות קסם, אלוהים אינו מאפשר. יש איסור חזקה נגד אלה Arts. במקום זאת, הוא בא באופן אוטומטי, כתוצאה של הוד קדושתו ואת נזירות, לאחר שנים רבות של מחקר cabalistic טקסטים ישנים וחדשים. אז הוא גדל לו יראת שמים, פרישות, טוהר ואת קדושה, הגענו עד רמת אליהו שבו היא כל הזמן פנו אליו, לדבר איתו "הפה הפה כדי" ללמד אותו אלה mysteries. זה מה שקרה Raavad כפי Recanati אומר.למרות להשלים נבואה כבר לא קיימת, Ruach הקודש עדיין כאן, שהביעו אליהו. זה כאילו HaNavi אליהו לימד תלמידיו, commenting על הפסוק "Devora היתה נביאה (Shofetim 4:4). "אני קורא כמו שמים וארץ עדים, כי אין אדם, גבר או נקבה, יהודי או לא יהודי, שפחה או ללא תשלום, ניתן להעניק הקודש Ruach על זה. הכל תלוי את מעשיהם" (הרב Chayim ויטל, שער HaHakdamot מבוא , מודפס בתחילת כל המהדורות של עץ Chayim).


 

Rabi Yitschac Luria– o Santo Ari

Rabi Yitschac Luria Ashkenazi ben Shlomo (5294-5332 (1534-1572 EC)
Yahrtzeit: 5 de Av
Sepultado no Antigo Cemitério de Tzfat

Rabi Yitschac Luria é conhecido como o Ari, um acrônimo para Elohi Rabi Yitschac, o Divino Rabi Yitschac.

Nenhum outro mestre ou sábio jamais teve esta letra Alef extra, que significa Elo-hi (Divino), introduzindo seu nome. É um sinal daquilo que seus contemporâneos pensavam dele. Gerações posteriores, temerosas de que este apelido pudesse ser mal interpretado, disseram que este Alef era para Ashkenazi, indicando que sua família tinha origens alemãs. Porém o significado original é o correto, e até hoje, entre os cabalistas, Rabi Yitschac Luria é chamado apenas de Rabenu HaAri HaKadosh [o Santo Ari], ou Arizal [o Ari, de abençoada memória].

Os ensinamentos do Ari receberam o status de um Rishon [autoridade fundamental]. Todo costume do Ari foi escrutinizado, e muitos foram aceitos, mesmo que se opusessem a práticas prévias. O Maguen Avraham (Rabi Avraham Gombiner, 1635-1683) aceita os costumes pessoais do Ari como precedentes legais obrigatórios. Na decisão de disputas que permaneceram não-resolvidas durante séculos, ele cita com freqüência o costume do Ari como a autoridade final.

As Maravilhas do Ari

O Ari nasceu na Cidade Velha de Yerushaláyim em 5294 (1534), onde agora fica o antigo Museu Yishuv Court. Diz-se que o próprio Eliyahu HaNavi foi o sandac no seu berit. O Sêfer HaKavanot U’Massê Nissim registra a seguinte história:

"Houve certa vez um chassid notável em Erets Yisrael, chamado Rabi Shlomo Luria… Um dia ele estava sozinho no Bet Knesset, estudando, quando Eliyahu HaNavi apareceu-lhe e disse: "Fui enviado a você pelo Todo Poderoso para trazer-lhe a notícia de que sua sagrada esposa conceberá um filho, e que você deve chamá-lo de Yitschac. Ele começará a libertar Israel das kelipot [forças do mal]. Por meio dele numerosas almas receberão seu ticun. Ele está destinado também a revelar muitos mistérios da Torá e a explicar o Zôhar. Sua fama se espalhará pelo mundo. Tome cuidado para não circuncidá-lo antes que eu venha para ser o Sandac [que se senta na Kisey Eliyahu e segura a criança durante a cerimônia]." Terminando de falar, ele desapareceu.

Rabi Shlomo Luria foi para casa mas não revelou seu segredo a ninguém, nem mesmo à mulher.
Quando o Ari nasceu, a casa ficou repleta de luz, e no oitavo dia eles o levaram ao Bet Knesset para circuncidá-lo. Seu pai procurou em toda parte para ver se Eliyahu tinha vindo como prometera, mas não o encontrou.

Todos insistiam com ele para que desse prosseguimento, mas ele replicou que ainda não tinham chegado todos os convidados. Passou-se uma hora, mas Eliyahu ainda não viera. Então ele pensou consigo mesmo, amargamente: "Meus pecados devem tê-lo impedido de cumprir sua promessa."

Quando tinha quinze anos, seu conhecimento em Talmud tinha superado todos os sábios no Egito. Embora tivesse se casado com a filha do tio nesta época, ele passou sete anos em quase total hitbodedut [auto-reclusão] com Rabi Betzalel Ashkenazi. Foi mais ou menos nessa época que um inestimável volume do Zohar chegou às suas mãos. Com este Zohar, ele ficou recluso por mais seis anos. Ele então atingiu níveis ainda mais elevados de kedushá – santidade. Isso ele fez durante dois anos, numa casa perto do Nilo. Ali ele permaneceu totalmente isolado, não falando com nenhum ser humano.

Ele voltaria para casa na véspera do Shabat, pouco antes do anoitecer. Mas mesmo em casa, ele não pronunciava uma palavra, nem mesmo com a esposa. Quando era absolutamente necessário dizer alguma coisa, ele o fazia com o menor número possível de palavras, e então, falava apenas no Idioma sagrado. Ele progrediu dessa maneira até tornar-se digno de Ruach HaCodesh. Ás vezes, o próprio Eliyahu HaNavi se revelava e ensinava a ele os mistérios da Torá. Ele também teve o privilégio de sua alma ascender toda noite [aos reinos celestiais].

Hostes de anjos o saudavam para guardar seu caminho, levando-o às academias celestiais. Estes anjos lhe perguntavam que academia desejava visitar. Ás vezes ele escolhia a de Rabi Shimon bar Yochai, e outras vezes visitava as academias de Rabi Akiva ou Rabi Eliezer, o Grande. Numa ocasião ele visitou também as academias dos antigos Profetas. Em 1570, após ter atingido um nível extremamente elevado de santidade no Egito, Eliyahu lhe disse que tinha chegado a hora de ascender a Tzfat. Ali, ele encontraria Chayim Vital, o homem a quem ele estava destinado a transmitir as chaves para a sabedoria antiga (Shiv’chey HaAri; Toledot HaAri).

Os ensinamentos do Arizal explicados por Rabi Chayim Vital
(introdução a Sha’ar HaHakdamot):


O Ari transbordava de Torá. Ele era completamente versado em Tanach, Mishná, Talmud, Pilpul, Midrash, Agadá, Maassê Bereshit e Maassê Merkavá. Era especialista na linguagem das árvores, das aves, e na fala dos anjos. Podia ler os rostos da maneira delineada no Zohar (2:74b). Ele podia discernir tudo que qualquer indivíduo tinha feito, e podia ver o que faria no futuro. Podia ler o pensamento das pessoas, antes mesmo que o pensamento lhe entrasse na mente. Ele conhecia os eventos futuros, sabia tudo que estava acontecendo aqui na terra, e o que era decretado no céu. Ele conhecia os mistérios de Gilgul [reencarnação], quem tinha nascido previamente, e quem estava aqui pela primeira vez. Ele podia olhar para alguém e dizer-lhe como ele estava conectado a D’us, e como estava relacionado a Adam. Podia ler coisas assombrosas [sobre as pessoas] à luz de uma vela ou na chama de uma fogueira. Com os olhos ele perscrutava e podia ver as almas dos justos, tanto aqueles que tinham morrido recentemente quanto os que tinham vivido nos tempos antigos. Com estes ele estudou os verdadeiros mistérios. Pelo odor de uma pessoa ele podia dizer tudo que ela tinha feito, uma habilidade que o Zohar atribui à sagrada Yenuka [criança] (3:188a).
Era como se todos estes mistérios estivessem concentrados dentro dele, esperando para ser ativados sempre que ele quisesse. Ele não precisava isolar-se para fazê-los aflorar. Tudo isso vimos com nossos próprios olhos. Estas não são coisas que ouvimos de outros. Eram coisas maravilhosas que ainda não tinham sido vistas na terra desde a época de Rabi Shimon bar Yochai.


Nada disso era conseguido por meio de magia, Deus não o permita. Há uma forte proibição contra estas artes. Em vez disso, tudo vinha automaticamente, como resultado de sua santidade e ascetismo, após muitos anos de estudo dos textos cabalistas antigos e novos. Ele então intensificou sua piedade, ascetismo, pureza e santidade, até que atingiu um nível no qual Eliyahu constantemente se revelava a ele, falando-lhe "boca a boca", ensinando-lhe estes mistérios. Isso é o que acontecia a Raavad, como declara Recanati.

Embora a profecia completa não exista mais, Ruach HaKodesh ainda está aqui, manifestada através de Eliyahu. É como se Eliyahu HaNavi ensinasse seus alunos, comentando o versículo "Devora era uma profetisa" (Shofetim 4:4). "Eu chamo céu e terra como testemunhas, que nenhum indivíduo, homem ou mulher, judeu ou gentio, livre ou escravo, pode ter Ruach HaKodesh concedido sobre ele. Tudo depende de suas ações" (Rabi Chayim Vital, introdução a Sha’ar HaHakdamot, impresso no início de todas as edições de Etz Chayim).

Comentar:

Se preenchido, o e-mail é usado apenas para notificação de respostas.

Este blog tem comentários moderados.

Este blog optou por gravar os IPs de quem comenta os seus posts.